HomeBərkidici detallar

Bərkidici detallar

Məhsullar

Bərkidici detallar

Şuruplar (vintlər, boltlar)

Taxta-tikinti işləri üçün şuruplar

Oyuq (girinti) : Toks vinti (açarla idarə olunan altışüalı oyuqlu vint) : Oyuqlu, Qəlp   Dərəcə : C10B21, Sərtləşdirilmiş

Səthi : Sarı, Sinklənmiş + Mumlanmış ip : Məftil mişarı, Tip 17 Novşəkilli  Şəhadətnamə : CE EN 14592

 

Çərtilmiş şurup

Oyuq : Pozidrayv, Phillips, Toks vinti (açarla idarə olunan altışüalı oyuqlu vint): Çərtilmiş başlıqlıqlı, altlıq, ucluqlu və  ya ucluqsuz  Norma : DIN7505A, DIN7505B Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş    Səthi : Ağ/Sarı sinklənmiş, Dakromet, Ruspert   Model cərgəsi /DIA : 2.5 mm – 6 mm (#3 – 3/8”) UZUNLUĞU : 9.5 mm – 200 mm (3/8” – 8”)

Avrovint

Oyuq: Phillips, Kvadrat başlıq : Yastı boru, Çərtilmiş  yivli : İri/iki bərkitmə elementi Norma : DIN18182 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş    Səthi : Fosfatlanmış, sinklənmiş, Dacromet, Ruspert   Model cərgəsi /DIA : 3.5 mm – 6.3 mm   (#6 – #14)   UZUNLUĞU : 13 mm – 152 mm   (1/2” – 6”)

Özü dəlik açan vint

Altıüzlü şayba başlıqlı özü dəlik açan vint Norma : DIN7504K, ASME B18.6.4 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş, Dakromet, Ruspert

Altıüzlü başlığı flans kənarlı özü dəlik açan vint  Norma : çertyoja əsasən  Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : sinklənmiş, Dakromet, Ruspert

Yastı başlıqlı özü dəlik açan vint Norma : DIN7504P, ASME B18.6.4 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : sinklənmiş, Dakromet, Ruspert

Yastı-girdəli özü dəlik açan vint   Norma : DIN7504N, ASME B18.6.4 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : sinklənmiş, Dakromet, Ruspert

Çoxlaylı şuruplar Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş    Səthi : Sinklənmiş, Dakromet, Ruspert

Dəyişmiş böyük diametrin sferik başlıqlı vint   Norma : Çertyoja əsasən Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş

Yarımgirdə çərçivəli başlıqlı özü dəlik açan vint   Norma : Çertyoja əsasən: C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş / Fosfatlanmış

Phillips markasının gips-karton üçün  özü dəlik açan başlıqlı vintləri    Norma : Çertyoja əsasən Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş     Səthi : Sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Dam vintləri

DIA : 4.2 mm – 6.3 mm (#8 – #14)   UZUNLUĞU : 13 mm – 200 mm (1/2” – 8”)

Özü dəlik açan vint

Yastı-başlıqlı özü dəlik açan vint   Norma : DIN7981, ANSI/ASME B18.6.3 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Yastı-girdəli özü dəlik açan vint   Norma : DIN7982, ANSI/ASME B18.6.3 Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Altıüzlü şayba başlıqlı özü dəlik açan vint Norma : DIN6928, ANSI/ASME B18.6.3   Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Altıüzlü başlığı flans kənarlı özü dəlik açan vint  : Tip A, Tip 17 kəsmə itiliyi dərəcəsi : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sarı, sinklənmiş

Dəyişmiş böyük diametrin sferik başlıqlı vint , İti kəsici Norma : Çertyoja əsasən Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş / Fosfatlanmış

Yarımgirdə çərçivəli başlıqlı özü dəlik açan vint   Norma : Çertyoja əsasən Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş      Səthi : Sinklənmiş / Fosfatlanmış

Pəncərə vinti

Yiv : CSD, BSD Dərəcə : C1022A , Sərtləşdirilmiş    Səthi : Sinklənmiş

Taxta vinti

Taxta vinti   Norma : DIN95, DIN96, DIN97   DIN7995, 7996, 7997  ASME/ANSI

B18.6.1 Başlıq : Oval, Dəyirmi, yastı başlıq

Oyuq : Kəsilmiş, Phillips, Birləşmə, Pozidrayv     Dərəcə : C1008 Səthi : Sinklənmiş

Altıüzlü başlıqlı taxta vinti (Kvadrat başlı vint) Norma : DIN571, ANSI/ASME B18.2.1 Dərəcə : C1008   Səthi : Sinklənmiş

Altıüzlü flans başlıqlı taxta vinti    Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : C1008 Səthi : Sinklənmiş

Ştabel vinti 

Xırda bərkitmə vint

Silindr başlıqlı xaçşəkilli vint    Norma : DIN7985, ANSI/ASME B18.6.3 Dərəcə : C1008   Səthi : sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Yastı basil bərkidici vintlər xamıt ilə  Norma : DIN965, ANSI/ASME B18.6.3 Dərəcə : C1008 Səthi : sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Yarımgirdə başlıqlı xaçşəkilli vint  Norma : DIN967, ANSI/ASME B18.6.3 Dərəcə : C1008   Səthi : sinklənmiş/nikellənmiş/bürünclənmiş

Beton vintləri

Beton vintləri, Yivli hissəsi aşağıdan və yuxarıdan başlanan şuruplar kəsmə xətti ilə      Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş    Səthi : Sinklənmiş

Altıüzlü  şayba

Yarıq  başlıqlı  beton vinti  Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : C1022A, Sərtləşdirilmiş   Səthi : Mavi

Zəncirşəklində düzülmüş yivli  vintlər

Yivli millər   Norma : DIN976A/B, ASTM A307   Dərəcə : 4.8 8.8 10.9 Gr.A  Səthi: Hamar, sinklənmiş, HDG

İki tərəfdən yivli millər   Norma : ASTM A193 Dərəcə : B7, B16, B7M, L7, L7M Səthi : Qara, sinklənmiş, HDG

Qarmaqlı bolt   Norma : L Tipli, J Tipli, ASTM F1554   Dərəcə : 4.8 8.8 Gr.36, 105  Səthi : Hamar, sinklənmiş, HDG

U formalı bolt  Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : 4.8  Səthi : Hamar, sinklənmiş, HDG Sürətölçən cihaz     Norma : Çertyoja əsasən   Yiv : Makara şəkilli yiv, ACME Yiv   Dərəcə : 6.8   Səthi : hamar, sinklənmiş

Dəmir qalın çubuklar Norma : Çertyoja əsasən Dərəcə : 4.8 Səthi : sinkləşdirilmiş boltlar

Altıüzlü boltlar, Tam yivli   Norma : DIN558/DIN933/DIN961/ISO4014   Dərəcə : 4.8 5.8 8.8 10.9   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Altıüzlü bolt, Hissəli yivli   Norma : DIN601/DIN931/DIN960/ISO4017   Dərəcə : 4.8 5.8 8.8 10.9   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Altıüzlü başlıqlı bolt / Altıüzlü bolt  / Altıüzlü başlıqlı  vint / Altıüzlü başlıqlı  bərkidici bolt: ASTM A307, SAE J429   Dərəcə : A, Gr. 2/5/8   Səthi : Hamar, Qara, sinklənmiş, HDG

Altıüzlü struktur bolt/ Mürəkkəb işlər üçün altıüzlü bolt   Norma : ASTM A325/A490 DIN6914 Dərəcə : Növ 1, Gr.10.9   Səthi : Qara, HDG

Daxili altıbucaqlı altıüzlü  bolt   Norma : DIN912, ASTM A574 Dərəcə : 8.8 10.9 Səthi : Qara, sinklənmiş

Altıüzlü flans başlıqlı bolt Norma : DIN6921 SAE J429 Dərəcə : 4.8 8.8 10.9 Gr.2/5/8 Səthi : Hamar, Qara, sinklənmiş, HDG

Girdə başlıqlı bolt   Norma : DIN603 ASTM A307 Dərəcə : 4.8 8.8 Gr.A Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Yastı çərtilmiş başlıqlı kvadrat boğazlı bolt   Norma : DIN608 Dərəcə : 4.8 8.8 Səthi : Plain, Black, sinklənmiş, HDG

İstiqamətverici reys boltu  Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : 4.8 8.8 Səthi : sinklənmiş, HDG

Dam boltu  kvadrat qayka ilə Norma : Çertyoja əsasən  Dərəcə : 4.8  Səthi : sinklənmiş

T-Boltu  Norma: Çertyoj dərəcəsinə müvafiq olaraq: 4.8,  Səthi: Sinklənmiş

HDG iki tərəfdən yivli bolt Norma: DIN938, DIN939   Dərəcə  : 4.8, 8.8   Səthi: Qara, Sinklənmiş

Qaykalar

Altıüzlü qaykalar / Altıüzlü təmiz qaykalar  Norma : DIN934, ISO4032/4033, UNI5587/5588, SAE J995

Dərəcə : 6, 8, 10, Gr. 2/5/8   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş,

HDG Mürəkkəb işlər üçün nəzərdə tutulmuş altıüzlü  qaykalar  Norma : ASTM A194, A563, DIN6915 Dərəcə : 2H/2HM, DH, Gr. 10 Səthi : Qara, sinklənmiş, HDG

Altıüzlü flans  qaykalar   Norma : DIN6923, ASME B18.2.2   Dərəcə : 6, 8, 10, SAE J995 Gr.

2/5/8   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Çəkib bağlayan Altıüzlü qayka /Dairəvi çəkib bağlayan qaykalar   Norma : DIN6334 Dərəcə : 6 Səthi : Hamar, sinklənmiş, HDG

Neylon halqalı daxil etməli  kontr-qaykalar Norma : DIN985 DIN982, ASME B18.16.6 Dərəcə : 6, 8,10, SAE J995 Gr. 2/5/8   Səthi : sinklənmiş

Flans kontr-qaykalar Norma : DIN6927 DIN6926 Dərəcə : 6, 8, 10 Səthi : sinklənmiş

Özübağlanan qaykalar /Tam metal bağlayıcı qaykalar     Norma : DIN980, IFI 100/107   Dərəcə : 6, 8, 10 Gr. A/B/C/F/G   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş

Altiüzlü başlıqlı qapaqlı qaykalar   Norma : DIN1587 Dərəcə : 6, 8 Səthi : sinklənmiş, HDG

Qanadlı qaykalar   Norma : DIN315   Dərəcə : 6   Səthi : sinklənmiş

Altıüzlü nazik  qaykalar /Altıüzlü  qısqaclı qayka Norma : DIN439B DIN936 Dərəcə : 04, 17H, 22H Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Altıüzlü hündür qaykalar Norma : SAE J482 Dərəcə : SAE J995 Gr. 2 Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Dördbucaq qaykalar  Norma : DIN557, DIN562, ASTM A563 Dərəcə : 6, Gr. A Səthi : sinklənmiş, HDG

Xırda bərkidici vintlər Norma : ASME B18.2.2 Dərəcə : SAE J995 Gr. 6 Səthi : Hamar, sinklənmiş

Qaynaq qaykaları  Norma : DIN928, DIN929 Dərəcə : 6  Səthi : Hamar, sinklənmiş

Şaybalar

Yastı şayba   Norma : DIN125A, DIN9021, ASTM F844 SAE, USS   Dərəcə : 100HV,  140HV, 200HV   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Yaylı şayba  Norma : DIN127B, DIN7980, ANSI/ASME B18.21.1 Dərəcə : 430-530 HV   Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG

Kvadrat şayba Norma : DIN435 Dərəcə : 100HV, 140HV, 200HV Səthi : Hamar, Qara, sinklənmiş, HDG

Dişli yaylı şayba Norma : DIN6798 A/J/V Səthi : Hamar, qara, sinklənmiş, HDG EPDM Haşiyəli şayba

Gücləndirilmiş strukturlu yastı  şayba  Norma : ASME B18.2.6, DIN6916 DIN7989 Dərəcə : ASTM F436  Səthi : Qara, HDG

Ankerlər və ştepsellər

Altıüzlü flans qaykalı gilizli anker  altıüzlü bolt ilə

Növ:  Gilizli  anker altıüzlü bolt ilə

Növ: Gilizli anker ilgək ilə

Növ: Metal çərçivəli anker

Çəkic ilə vurulan sink ərintisindən düzəldilmiş pazlı anker (bol ilə)

Anker oyuğuna çəkic ilə vurulan neylon anker

Tavan ankeri

Molli ankeri (metal anker )

Sıxıcı dirsəkli ling

Sink ərintisindən düzəldilmiş gücləndirlmiş  sipərli anker

Asan vurulan ankerlər

Plastik ankerlər

Əlaqə

Email

Məhsul və ya xidmətlə bağlı kömək üçün bizə e-poçt göndərin.

procurement@bakuengineering.com

İş saatları

Bazar ertəs – Cümə

9am - 6pm

Zəng

Komandamızın üzvü ilə danışmaq üçün bizə zəng edin.

+994 (012) 452 68 55

Ünvan

Bülbülə, Azərbaycan

© 2024 All Rights Reserved